Rezerwacja

Rezerwacja

Regulamin rezerwacji

  • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem przez formularz wstępnej rezerwacji.
  • Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Ośrodek wypoczynkowy BRYZA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto Ośrodka Wypoczynkowego BRYZA. Jednocześnie wpłata zadatku potwierdza dokonanie rezerwacji i akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
  • Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym.
  • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  • Faktury VAT wystawiamy na życzenie – prosimy o powiadomienie nas przy składaniu rezerwacji.Przed dokonaniem przelewu prosimy o podanie numeru NIP.
  • W przypadku rezygnacji z pobytu, zgodnie z art. 394 kc zadatek nie podlega zwrotowi.


Wpłaty można dokonać przelewem na konto nr:
"ZETAP" KOCHANIEWICZ S.C. W KOSZALINIE
75-363 KOSZALIN, UL. GROCHOWSKIEGO 1C
43 1240 5790 1111 0000 5383 3648
TYUŁEM: IMIĘ, NAZWISKO, REZERWACJA W TERMINIE: ( ewentualnie numer NIP)...

Wyrażając poniższe zgody oświadczam, że podając adres e-mail oraz numer telefonu jestem osobą uprawnioną do ich używania, oraz że zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Informacyjną, że znam przysługujące mi prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania lub usunięcia. Podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych odbywać będzie się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych które reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest „ZETaP” Kochaniewicz s.c. w Koszalinie, ul. Ks. Grochowskiego 1C, 75-363 Koszalin, NIP 6692025998: